vrijdag, juni 16, 2006

Gerechtelijke stappen inzake de Koenigs collectie

Chr. F. KoenigsAmsterdam, 15 juni 2006

Geachte adressant,

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam procedurenummer 04/4576 BESLU 09 verzoek ik u het volgende:

In een of meerdere publicaties van uw hand heb ik een aantal uitspraken aangetroffen die in tegenspraak zijn met de gerechtelijke uitspraak waarin heel duidelijk gesteld wordt dat:

Staten zijn volgens internationaal recht beheerders van de geroofde bezittingen, geen eigenaars, [...].”

Hetgeen dus betekent dat de Nederlandse Staat slechts beheerder, maar niet de eigenaar is van de Koenigs collectie.

Ik verzoek u daarom dringend in al uw schriftelijke publicaties en in ieder mondeling overleg af te zien van ieder uitspraak die ook maar de suggestie zou kunnen wekken dat de Nederlandse Staat de eigenaar zou zijn van de tekeningen collectie van mijn grootvader Franz Koenigs.

Ik verzoek u daarom ook alle eerdere publicatie en uitingen die of in Internet of andere gepubliceerde vorm verschenen zijn aan te passen of uit de handel te nemen.

Indien u aan mij verzoek binnen zes weken geen gevolg geeft, zie ik mij gedwongen rechterlijke stappen te ondernemen.

Hoogachtend,Christine KoenigsGeen opmerkingen: